O podjetju

Trik kamenine d.o.o., podjetje ustanovljeno leta 1990 kot gradbeno podjetje specializirano za zemeljska dela in pridobivanje kamnitih agregatov. Podjetje ima koncesijo v kamnolomu Zagaj pri Rogaški Slatini in izvaja rudarska dela v kamnolomih Žušem in Žamerk, za katera ima koncesijo KS Loka pri Žusmu. V začetku leta 2013 je podjetje Trik kamenine d.o.o. pričelo z izvajanjem rudarskih del v kamnolomu Bela pri Poljčanah.
 
V podjetju ves čas izvajamo redno notranjo kontrolo proizvodnje s pomočjo strokovno izobraženega osebja v sodobno opremljenem laboratoriju. Proizvodnja v kamnolomu Bela, kamnolomu Zagaj in kamnolomu Žusem je kontrolirana in certificirana s strani ZAG Ljubljana.
 
 
 
o podjetju           o podjetju 2