Kamnolom Žusem

Kamnolom Žusem se nahaja na lokalni cesti med Loko pri Žusmom in Šentjurjem in se zajeda v severno z gozdom poraščeno pobočje grebena južno od ceste Voljčja jama – Dobrina (Žusem). Od občinskega središča Šentjurja je oddaljena okoli 11 km po asfaltni cesti Šentjur-Kozje. Neposredna okolica ni naseljena. Najbližji objekti so oddaljeni od 150 do 200 m. V kamnolomu je razvit zgornjetriasni, drobno zrnat do gost dolomit, ki je sive do golobje sive barve. Kota osnovne etaže kamnoloma je +475 m, medtem, ko je najvišja etaža na nadmorski višini +555 m.

V kamnolomu se proizvajajo tamponi in drobljenci, ki so primerni za voziščne konstrukcije. Ob tem v kamnolomu pripravljamo tudi lomljenec (odminiran ali izbran) in različno velike bloke za zaščito vodotokov in sanacijo plazov.

Vsa proizvodnja v kamnolomu Žusem je certificirana in kontrolirana s strani ZAG Ljubljana.

 

Certifikati

Certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje - kamnolom Žusem

Kontakti

Rajko Ivič, direktor
GSM: +386 41 668 910
rajko.ivic@trik-kamenine.si

Bojan Gobec, vodja proizvodnje
GSM: +386 41 315 750