Kamnolom Poljčane

Kamnolom Poljčane leži na levi strani pred naseljem Zg. Poljčane ob državni cesti RI-219 Podplat - Poljčane - Slovenska Bistrica. Dostop je po obstoječem cestnem priključku mogoč z vsemi kategorijami vozil.

Povsem ročna proizvodnja se je pričela po letu 1950, danes pa poteka na tehnološko moderni separaciji za proizvodnjo vseh vrst kamnitih agregatov za potrebe gradbeništva.

Kamnino, ki je po svoji mineraloški sestavi dolomit, bogatimo za potrebe cestogradnje, nasipov, betonov in malt. Po željah kupcev pripravljamo poljubne mešanice agregatov.

Poseben proizvod je tudi kamena moka Apnin Mg, ki je kot naravno gnojilo namenjena za potrebe kmetijstva in vrtnarstva. V kamnolomu je tudi manjša betonarna za lokalne potrebe kupcev.

 

Kontakti

Rajko Ivič, direktor
GSM: +386 41 668 910
rajko.ivic@trik-kamenine.si

Bojan Fideršek, tehnični vodja
GSM:  +386 51 375 135
tel.:   +386 2 829 57 52 
bojan.fidersek@trik-kamenine.si