trik dogodki

trik podjetje

Osnovni podatki podjetja

Naziv podjetja TRIK d.o.o.
Naslov podjetja Sv. Florijan 120, SI-3250 Rogaška Slatina
Matična številka 5336686
ID za DDV SI 50627554
TRR SI56 3300 0000 5874 117 - Addiko Bank
Osnovni kapital 29.210,00 EUR

Zgodovina podjetja

Trik kamenine d.o.o., podjetje ustanovljeno leta 1990 kot gradbeno podjetje specializirano za zemeljska dela in pridobivanje kamnitih agregatov. Podjetje ima koncesijo v kamnolomu Zagaj pri Rogaški Slatini in izvaja rudarska dela v kamnolomih Žušem in Žamerk, za katera ima koncesijo KS Loka pri Žusmu. V začetku leta 2013 je podjetje Trik kamenine d.o.o. pričelo z izvajanjem rudarskih del v kamnolomu Bela pri Poljčanah.

V podjetju ves čas izvajamo redno notranjo kontrolo proizvodnje s pomočjo strokovno izobraženega osebja v sodobno opremljenem laboratoriju. Proizvodnja v kamnolomu Bela, kamnolomu Zagaj in kamnolomu Žusem je kontrolirana in certificirana s strani ZAG Ljubljana.

play_arrow