46°09'39.9"N 15°28'53.2"E
Ivan Fišer
t: +386 41 710 115

Kamnolom Žusem se nahaja na lokalni cesti med Loko pri Žusmom in Šentjurjem in se zajeda v severno z gozdom poraščeno pobočje grebena južno od ceste Voljčja jama – Dobrina (Žusem). Od občinskega središča Šentjurja je oddaljena okoli 11 km po asfaltni cesti Šentjur-Kozje. Neposredna okolica ni naseljena. Najbližji objekti so oddaljeni od 150 do 200 m. V kamnolomu je razvit zgodnje triasni, drobno zrnat do gost dolomit, ki je sive do golobje sive barve. Kota osnovne etaže kamnoloma je +475 m, medtem, ko je najvišja etaža na nadmorski višini +555 m.

V kamnolomu Žusem poteka proizvodnja kamnitih agregatov, ki so primerni za nasipe in vozišča, kakor tudi frakcij za uporabo v betonarnah in asfaltnih bazah. V kamnolomu Žusem imamo v ponudbi frakcije 0-4, 4-8, 8-16, 16-32, 0-16, 0-32, 0-63 in 0-125. Poleg tega proizvajamo še odminiran material in lomljenec (kamen), ki je primeren za sanacijo plazov in zaščito vodotokov.

Vsa proizvodnja v kamnolomu Žusem je certificirana in kontrolirana s strani ZAG Ljubljana.play_arrow