Rajko Ivič direktor
t: +386 41 668 910 e: rajko.ivic@trik-kamenine.si
Bojan Fideršek tehnični vodja
t: +386 51 375 135 e: bojan.fidersek@trik-kamenine.si

trik recikliranje

Podjetje ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov na premični napravi mobilnem udarnem drobilcu Rubble Master RM 100. Z drobljenjem gradbenih odpadkov lahko te ponovno uporabimo v gradnji, predvsem v nasipih. Prednost uporabe mobilnega drobilca je ta, da se lahko gradbeni odpadki drobijo neposredno na gradbiščih, zato ni potrebe po prevozu odpadkov na zbirališče. Zmogljivost drobilca je predvsem odvisna od materiala, ki ga drobimo, znaša pa do 150 t/h.