play_arrow
Rajko Ivič direktor
t: +386 41 668 910 e: rajko.ivic@trik-kamenine.si
Bojan Fideršek tehnični vodja
t: +386 51 375 135 e: bojan.fidersek@trik-kamenine.si

trik proizvodnja

Kamnolom Žusem

V kamnolomu Žusem se za proizvodnjo kamnitih agregatov uporabljajo mobilni drobilci in sita. V uporabi sta dva udarna mobilna drobilca, s katerima se pridobivajo tamponi za nasipe, to so frakcije 0-32, 0-63 in 0-125. Drobilca v uporabi sta ena najmodernejših na trgu in jih odlikuje visoka zmogljivost, dobra kvaliteta drobljenih agregatov in nizka poraba goriva.

Za potrebe betonarn in asfaltnih baz se drobljen material, 0-32, še preseje s pomočjo mobilnega sita. Proces poteka tako, da se sito postavi direktno za drobilec, s čimer ni potrebno dvakratno premikanje materiala. Z mobilnim sitom nato tampon 0-32 presejemo v frakcije 0-4, 4-8, 8-16 in 16-32.Prenesi certifikat download